Ontwikkelingen op maat.

Sport & Leisure
Waar u ook bent: inloggen en u heeft alle actuele bedrijfsgegevens. Van leden- en financiële administratie tot automatische incasso en van online reserveren tot membercard printservice. Shape2Fit is het softwarepakket dat u geld en tijd oplevert.


De PlusPas in Ermelo
Het PlusPas-concept is een initiatief om mensen bij elkaar te brengen en de negatieve invloeden van de individualisering tegen te gaan.
Woningstichting De Groene Zoom beloont ‘waardevolle’ huurders met de PlusPas. Objectieve criteria als tijdige huurbetaling, geen overlastdossier en duur van de klantrelatie bepalen het aantal punten. Deze punten vertegenwoordigen een waarde die bij de plaatselijke middenstand verzilverd kan worden.

ArchiMeta Technology ontwikkelde hiervoor een op maat gemaakt softwarepakket. Ook het deelconcept RuilPlus is in de automatisering geïntegreerd.
Met de waardecheques kunnen huurders via RuilPlus onderling diensten ruilen. Het gaat hier niet om professionele hulp maar om diverse vormen van (buren)hulp. Bijvoorbeeld het bieden/ruilen van hulp bij:
- onderhoud van de tuin;
- klein onderhoud in huis;
- administratieve zaken;
- gezelschap houden;
- ontlasten van mantelzorgers.

De resultaten zijn positief. Een logische uitbreiding is om de diverse initiatieven voor meer mensen toegankelijk te maken. Dit kan via aansluiting op de WMO.  Zo kan professionele zorg en hulp prima samengaan met burenhulp. Naast kostenbesparing levert het vooral sociale voordelen op: de zelfredzaamheid van mensen neemt toe. De gebruiksvriendelijke software van ArchiMeta verbindt de verschillende belangengroepen zodat optimale samenwerking wordt bereikt.
 

WMO – oplossingen
Een telefoontje en de juiste zorg komt op de juiste plek.
ArchiMeta ontwikkelt software ter ondersteuning van maatschappelijk relevante ontwikkelingen. Bijvoorbeeld efficiënte en gebruiksvriendelijke oplossingen ter ondersteuning bij het uitvoeren van de wmo.


Industrie
Alcoa, Philips en tal van andere (internationale) bedrijven vertrouwen op ArchiMeta. Zo leveren we software aan Philips om hun product design gegevens te beheren en die te communiceren met fabrieken in Slowakije en China.


1.000.000 banden veilig op weg…..
Voor TyreCheck ontwikkelde ArchiMeta technology een geïntegreerd bandenbeheer (TyreCheck) en call management systeem (TyreNet). Deze software wordt door Alcoa wereldwijd op de markt gebracht onder de naam InTire.

Een goede handling van de banden bespaart veel geld en ongemak. Als een band te slap is neemt het brandstofgebruik van de vrachtauto sterk toe, maar als de band 10% te hard is opgepompt is de levensduur van de band gehalveerd!

Met de TyreCheck software en een elektronisch meetapparaat kan op afstand en wereldwijd de kwaliteit van de banden worden gemeten. De resultaten worden automatisch verwerkt in de centrale database. In deze database wordt de levenscyclus van de band bijgehouden en het bandenbeheer van complete vloten.

De TyreNet software zorgt dat een vrachtauto met een kapotte band zo snel mogelijk weer kan rijden. TyreNet zoekt automatisch via de locatie van de vrachtauto het dichtstbijzijnde servicestation dat de benodigde band op voorraad heeft en verstrekt dit station de opdracht tot reparatie. Na gereed melding vindt automatisch de financiële afhandeling tussen de partijen plaats.